För första gången identifierade jag något mycket viktigt…