Jag förväntade mig inte att få ett så fantastiskt resultat från bara en session!